За контакти

  • ул. Черно море 51, с. Кранево, 9649, хотел "Палма"
  • +359 888 376 843
  • palma_kranevo@mail.bg
  • IBAN
    BGN: BG04 UNCR 9660 1020 8057 16
    EUR: BG89 UNCR 9660 1420 8057 05
    КД "ПАЛМА 93 СД ВЕГА 44, НАЧАЛНИКОВ, СТОЯНОВ И СИЕ"
Close Menu